ࡱ> %'$g$bjbj.6s~\s~\J J tH".f||||WWW!!!!!!!v#,&^!-WWWWW!||!P!!!!!!Wn||!!!W!!!!!!!|@["!!y! "<H"!!&&!!&!!XWW!!WWWWW!! WWWH"WWWW&WWWWWWWWWJ F : EMBED CorelDraw.Graphic.16 Kredi Kart1 0le deme Talimat Formu Kart Bilgileri Kart Sahibi nin Ad1 Kart Sahibi nin Soyad1 Kart Numaras1 Visa Master Son Kullanma Tarihi Ay Y1l Gvenlik Kodu Sipari_ Bilgileri ^irketinizden alm1_ olduum & & & & & & & & & & & .......................(mal/rn/hizmet cinsi tan1mlanacak) kar_1l11nda toplam & & & & & & & ..........TL nin (Y/.& & & & & & & & & & & ......................Trk Liras1) a_a1daki tabloda yer ald11 _ekilde ve yukar1da detaylar1 verilen kredi kart1 hesab1mdan kar_1lanaca1n1, kredi kart1 limitimin a_a1daki tarihlerde borcu kar_1lamaya msait olaca1n1, kredi kart1m1n herhangi bir nedenle kullan1lamaz hale gelmesi, kaybolmas1, al1nmas1, iptal edilmesi halinde geerli ba_ka bir kart ile en k1sa sre ierisinde (Bir sonraki deme tarihinden nce) ^irketinize ba_vurarak yeni bir talimat formu dolduraca1m1, demelerin a_a1daki plana gore BDHP 8 < T z ~   H b ,0<>fnp :">"@"ѿ˹ѿz hw9;CJUHhh!B*phHhh!B*phHhh!h hw9;hw9;hw9; h!CJ h!CJ h!CJ h!CJ h!CJh!5>*CJ\jV he>UVhe>jhe>Uhyh!.JLNP$If   ~xxxx$Ifkd $$IflFI5 |)G 0)6  4 la 8 : < T V X Z \ ^ ` b ~xxxphhhhhhh$IfK$$IfK$$Ifkd$$IflFI5 |)G 0)6  4 la b d f h j l n p r t v x z | ~ $IfFf9$IfK$~ ~xxxmeee]e$IfK$$IfK$ $$Ifa$K$$Ifkd$$IflFI5 |)G 0)6  4 la   $IfFf0$IfK$$IfK$   8 <">"@"B"D"n"p"~|ww|usssssm$Ifgdw9;kd$$IflFI5 |)G 0)6  4 la yap1l1p yap1lmad11n1 kredi kart1 ekstremden dzenli olarak kontrol edeceimi kabul beyan ve taahht ederim. Aksine hareketim halinde ^irketinizin herhangi bir bildirimde bulunmaks1z1n ve ihtarname ekmeksizin i_bu belgeye istinaden taraf1ma rcu edebileceini kabul ve taahht ederim. deme Bilgileri GnAyY1lTutarTAR0H  TL ADRES : & & & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Ad & Soyad Telefon No Tarih 0mza : & & & & & & & & & & & & & & & & & & : & & & & & & & & & & & & & & & & & & : & & & & & & & & & & & & & & & & & & : & & & & & & & & & & & & & & & & & & @"B"D"N"n"p"""""""""""""""""""##>#@#n#p###########$$B$D$n$p$$$ɿ h!CJhdh!5CJhdh!5hdh!5CJhdh!5CJ hr5CJh! h!5\h!5CJ\ h!CJ he>CJ hg/CJ/p"x"~""""""Bkd$$Iflr2 J)AB0]*64 layt9M$If$If""""""""}ww$Ifykd$IfK$L$l"0!l064 layty$IfK$""""""""wwww$IfK$$Ifykd+$IfK$L$l"0!l064 layty""""_YY$Ifkd$IfK$L$l"\!lll064 layty""""""##>#NLLLFFFF$IfkdY$$Iflr2 J)AB0]*64 layt9M>#@#n#p############$$B$D$n$p$$$If$$$~|kd$$IflFe)h06  4 la,1h. A!S"6#h$h% Dd 0 # A"W ufl7qR*)3 D"@=+ ufl7qR*)-C.D  xZyt3ޙ&RC"@K$$.TV[Z@<.ƄBb!7'~?s~~~w*]tx Z)(cTϔ37*(Ph ̺xD+UP~2IP<ߌR pt<؋/ƜAظG[ʾ$\ F?7y|.C|}y &RԀ+&5D)` .R_Ku[s7^st^z=Z}–إzpWkjk.${xk,es>"/KX-|> ԭy6 7Nej@o2l1F윴p}zR!}zJu^:ըgDe2ULOQډ4wDRoMqC/t2iݏ6pُ"9dg 4x:ƪv4Nif0{ F"λws|]?~CM<Nu[eXkO+dzpmF3StUk⏶F[!ڑ9q7jo &+XCMRz/z;9b,Ceq/Tero=hTM>ɘ|_N>&&՟DN:OvzUtIQUFrV8A܃s<> m?a,'t#ާx%JSߗ꩒W/c;Eb`lQ/]|J51[~~f=D Mo=SΰƏg`nG'>ry,R<[<8ࢀȏvjAq0b|f**)UkU.Ԏ6| Wd"UBT~';9UGQ϶NYGG:B'9EoUW7^5P+SU׈i[>V_|7TE*K5\:z;T;.WreuJ9u T}+mSGi3l5׏%OX؃<9lfZ|Yna$'[u;[9l&fON1 +nS/lݦXU۪(۞V%Z͊[OpݾzEKlGn[k8}ToK^bݞ=nOX=ySb6kVH=l=y:lœ^ ԉyQ:[@N"M֜?.`_y zF Y]y<_+}h][|lSŒ@-KWLWJoE.JNhv oy9o);_zv."@~ =[eO$ljzXkoq'Y*ʴixlY 4n vgr qCx$8`+7y ?C{㫠[b_ކy)v@ΣnG΅!w/E@K_}te@ :>{L]ud(rXbLF:&_>$-ﳉzr#'Ό"9 !LՔt]^lw%;`RD|K[w|7rX TN]%8Xz\ևGXZq.<. Twc1=},sM1$c#iGQ&"yF-b*VP-Fz},\Ml9ie+h1^C!iJ&'-Pg^gh;G}XIց׈snkdٹ YOduϋ}n7ޫ_г,_.'i|hqVb =|5!|~q\񼏻D>|=k/3:to[^nd%i~9w򓢽^«ixl݇^?aHzwa<caϯ17+|y*Hv<V d;9>Yk4M[<$[01tKBɼ'!]6%5ps5w $~1-மǸs'|zr=n*-91a 4m|?u9ōS! un6ˡzU^y_ylD!CxYszJ #T/y'4/o x#`?(rXoma}v"=UQWI=*Wo"Q䰾66GhO~.5C{{/l+ ̧݊| !nDmm ߵ-;E˷6z`VZz9j@m ԫ'XDu-l >ޛy޼G{. À`ޯ߻ ['>?U{N1ko2k Ԝy~a<0Qc7?bBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY[\]^_`wdefghijklmnopqrstuvRoot Entry Fxp(Data WordDocument .6ObjectPool @Xxp_1452151323ZJbӖEh-Nǔ@X@XOle EPRINT)-ObjInfo  UOh+'0x ( 4 @ LX`hpSeri Noa Normal.dotmDR PROMOSYON SATI16S=! : EMF- lVfZU"CorelEMF     ## '*% % ;6X( 0wX(SkpW;X( X(l,X(X(S/uX(W4 X(6=NeX(NULIGCX(B=7:&:6&&6&X(&B2KX(d#X(MkXX(,X({X(dNDX(X(E&116&16&X(7BGX(LNN=<>"% % (  '*% % ;6WX($X(|OX(#X($W6= X( X(61616X(X(6eX(UICX(=::6&6N&X(&.=X({LTa4|X(X(&OX(X(NPq~6X( X(61616X(X(X( X(6x6 x=<>"B% % (  '% % ;i<6iwX(izj|k}X(lor6r6262X(68:}X(;|<z<w6<X(<;:X(862626X(X(X(X(X(&X(.37X(:<<=i6X(X(X( X(X(X(6i=U;6UwX(UzV|W}X(Y[_6_66X("$&}X('|(z(w6(X(('&X($"66X(X(X(X(X($5:6lX(tz}X(666X(~|X(zwp6;=U6X(X(X(X(X(X(6U=X(X(,X(=M\X(zX(bE0oX(%f[NX(C7+X(X(3U=X(qaTX(D==+X(=>DNTZX(aerjjX(jeZX(TMDX(<4+X(X(=6O6OwX(OzO|Q}X(RUX6X66X( "#}X(%|&z&w6&X(&%#X(" 66k6kX(fddX(def6?6X(X(66!6!X(X(6wX(z|}X(!6!66X(}X(|zw6=X( X(#..,X(.=)M\X( zX(xcoX(WfO[INX(DCA7A+X(AGQX(e=X(X(woo+X(o>wNZX(ejjX(jeZX(TMDX(<4+X(X(=6 6X(X(X(X(X(X({yyX(y ~X(6X(X("&X(*07X( > E MX( Z eoX(xX(X(w]wX(WuTtStX(QtOuLw6Hu6^H6cJX(cKcLcLX(cPeTiWX(p\z`dX(hjjX(jhdX(a_[X(WSOX(IECX(A?>6<X(:97X(y6s4l1X(c-\'WX(ROOX(OUaX(qX(X(X(X( =96wX(z|}X(66m6mX(pst}X(v|wzww6w964X(.*'X(#66l6lX(fbbX(bdh66X(X(X(666X(X(=pX(X(,X(=M\X(zqX(M1oX(f[NX(C7+X( X(@p=pX(]L?X(0((+X((>0N?ZX(Le]jqjX(jeZX(TMDX(<4+X(X(p=: 6:wX(:z;|<}X(=@C6C66X( }X(|zw6X(X( 66M6MX(IGGX(GHK6I6X(X(666X(X(6wX(z|}X(666X(~{X(yvr=<>#A(% % ( _888"2*% ;&6<@S=% ( CDRExtents CdrContainerStream&A01Tablec&SummaryInformation( PK}T9DWG'9content/data/data1.dat[MlE~vq H.pClRRIV@שQlGI[D$J8s$H=sBρoػfwٙ77oZiSĔz2E))3d6""EN]q9F-S %ZEvd:m?C}Z [[ǹ c.k`e/-zW6@i Ž^^eX%pX7~Mh emh?.k$`-x_7{zWH9ok_ cg],x(}`76i( p[g~GۂIg\Dת5U&:A1gW8oso1Uu$.DsR(m;7k5ʍ뱽#f[GA,|$3[x?wg+y1&>7VFzn89ύ/vN*۹QuE[^>\]򢢄ϖA2=XL.zqb33nYn|UZ;qqBp~]gi%c_}@ Ha譲2J%g]WvMFᯋ"wGtNFL$ 5C'ڰ?M^ ‹2{`g5#G[`r|9( ANN$5LIIP}ώ^WN䢡Hڝ6%s.~~V qtm X#t#Rf|WS64Vgk5 ׼}GJb89Ѻ'~\s@\#8fygtȚU՗/&˙;{*Awy1#9G SxKEsX{"*Ή]u?2?Ff[?MԮBj,,\&xGEeRgL3?=\ׇCK8/* RR HZ&_Ղ PBć* o磉/yNiv0 #| 7](9kSxFPK}T9D.icontent/data/masterPage.datc`@@ "@<@l@ Tph?K 24!bv!!!ȫFXjtcl L.6Hb:R}l1b Hm l| jn4Ѭк92ӯb.?S=#R$ )QO'\aG,Xu7 ;?}^ t%Z.O䐘[QC^^@~mn״y EBay'}kݘy=~.e"8 5S 8{4Ux4Iٴ Da6mQΫ g` #rDҍX'7[XkeX睻xR'*qnfcq]{F"GN7뭁d=7{$gf_˯ l]`\DA 9 ֟O1O3[ 1bN7:Lo'vŘ%'q!??mL`3|jga,2`"X2[qC@"x6UD߃.}@`S.2FD!g*zk`1ތ( D3*kNԶ`F`S4J/ͭfp/unH!~ |xtJND{* < tQ(lN _DZCV!Μ["z2.)'+eeW mB>r!*L8>Jl/$^x #6nE lg5n K}D#exaxa:|8^/ xah,3EO~;/L&SV@N_~ }#,,3ux8D(49ȝ$y+>M;gw:r|ކ}AFpn'~bdF~b,уډ > [1 }SƼ2Խ$m+Hy#`@\6".}/He? wUňK~ۀ?5`ȫ )q0~.d"?,X47XG/!.%2`"1c|՘׉_4F]D~OK٘{,X8S㜁=h8{x {z-@db] x3C? ؅Jtۮ`j؋vfmB?6;%揉ڕ[D,Ӡ\29oLyaomWwx1= t!ڒzph?7."8\|X϶[ zvhlUWT;NC e~:֍ j*OV6OF 7~giw/|F8 X~|x?aOy8X׍ܫ/AW{ .>ffmih àn.a* ubs}>3cdt#? &Ƌ=1b_xgd0̇|ٿ,ۉ͏׈RvKzpgo;adx{S϶*osuP<;e<e|NeMyLP6ϧl6A"eeS?(6+q+yϕm;sFsF۔sz_qE>}3M^IJ #Ϊ_R1ˮ(|1u޾kRi;hɈp̯ ksӤUW[.8z][4CU!🍼P|~1ߡi#ډ8AQ{_}ݶ\ƾu]a؏}# ݅8 A|Ƃn' oG~D>~[Y#?^!9 q}֓5M~%BkB)3:-h:{;#օC +@p#?zD.yG o^"21wk:3JHŶԶ~ޥ)Գk ܩ) 8ubnֶtմ#X?㾐m;@\(q:%IS/3i[7mtٕ^mܶTzzus|m&#MFSe-|)=}}͵]h[7ӾӶn&~mdu3u z+"} MOt|)Za9wb|;zUg#?]dݮ gfjw>0\F 9ޘF}$ᾒrr8n9C:'q|}-PW pPyZ9h1kFփ d=.tX=Yw9ZOe9Nds= 8&xq|^xu9臓~]RSo=ydۂrI*yJfј_d~dK) <2Ѽg|rnѽgm]tPoEo~<~{zIדVMɧ.Is$.6(V[! }zh޿_>?phmk->2*Q[ TV:׹ٯ)f?v67fO#@;?o?)(@ P=Oj%GGU=>1=P*ND'B ZQ=)PGсEދ.l.:BtYLV3`:uU4z6Ί*ZSEW4PQ88oEX /+d13*>cJ_t萧q1 e4L0&]d@7 D+ct59+ZRLӗХ5E#MW4eu-]kyMWSjh]cPMƚ __^@t{}Mѹ@fB&D a=>EQ4ѢƄ.Q HskoE sl';ưlc鋍al{ ų͟_ֆ )y7_7hסbk,gǯKcv y _oU6nU'PK}T9D,;"content/dataFileList.datKI,I4KI,M,.I- HLOs PK}T9D4UXcontent/root.dat ts``pv rO+K-```@!6F )PVTg3gpPIJ~BnrZDY R`Jb9 Sb@@SK걩f_ $5&@:$$$*BՠY@@=p`Axl0 SrҋQ0NII qH@l ;'.~jOIYd.>s8S ĝD#ňߜv faD{G &OJ+1p ̜DP<~C2G9 c>Re9\ #/-NC6' X L3L5i%90qPث"R-$q<~mr_ e,3V~P&Hj\E~$utH` v [CCT&ii*v7Q\_DOTa!!/ v`3)k~BR_jXٵ jPK}T9Do color/color.xml 0aA]($k-1/°'z`o_He8LPCp}uҪ/NZe1iCqHoKaau{uH|NUBC/:#Z3+"%ֳ*@nV~ 8Y沊%)fyO`5ϱM 80Hdȭ!%)vL7~ 5VNPK}T9D3metadata/metadata.xmlXKo6W. G~$N(Z$v5y6GZm(TlwHʲ$R{k<Crh>78u88 hHu˴Gx}X ~Rv<i"rnwRqno]@ty&KiyH* :GhE3qhŘ(e8;+# @&8aoq6n7!^s:wܒ#Ru u7ROs-:b՜G3JđcznI!sE- !6W(RYFTeA~Yf\%YG<3f>ӑ|dq|J֋"#o3Y̿]xnU$BbMY=ЍtA1{!Z35#)\F@Cnz18O~R%åEj^ l2)p` f>aܽ8q?uWàg׻3ƶgeᖴLcEb= SLG6-d&xBbȥҹw̉cmUQKV5ysѥ>1.n(/PN*h~mB6j6FOAGް k7T!KڄMM[vXLmU , i!E&` ہfWW&-;IU"J-H&`#k_JdpV-$\PjE5K"{CA|_M{FT&, xЄ XKOUfS["b]P` ^4Ao$R%PҶ4AO;S4sOׂêǰV0:w]_G.xE-T ^uxɚvYJGv۸ ޫVFio-U5dMmV)[THCs8.Z5kLQ-Qʎ--mPس}vb|]ɵj3bhP=k]` o§L>!T)ޏSqUxy-ؖ$k0W-V5p,ՏhlЦН"CC{Q"Cl"j ,rlז㇯<` =8?@kF59x+؄T;q-S*'f hV8Q?lKPnMXv:[O3[7(oIZ gJ>l*풶JI-Q^9[]뵡ԋd2_:9u0^Z=z8[͖OΘ"Cmv7pN]rnc:¹hTYR]sCH4@92u4CH%'BBa^*]_JɿPK}T9Do mmetadata/textinfo.xmlN0^ ']5zJj9VZeCվ D [ vl8>^bںSAIGQC341++4 "@b;7HJmhLJa81. kku]B4_ȗBߪ {r5 ZBLQS C"bZ;u0F^L-3OzT1ҖbkzbJq<xF*Lo2"_<5I8g"[8h5a4$- {)Gq& +˼_튀X-2GN=HWZ>);M !ʻoH*8@8 Ba_l1k 3$@&5\>@> Ba_l1k 4$$@&a$5\<@< Ba_l1k 5$@& 5CJ\ Ba_l1k 6T$$d%d&d'd@&NOPQ`>*CJ<< Ba_l1k 7$@& 5CJ\ Ba_l1k 8T$ 3 $d%d&d'd@&NOPQ 5CJ\ Ba_l1k 9T $ 3 $d%d&d'd@&NOPQ5\RA`R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiVi@V Normal Tablo :V 44 la ,k , Liste Yok |B@| Gvde MetniL$$d%d&d'dNOPQa$FF Balon MetniCJOJQJ^JaJX/X Balon Metni Char CJOJQJ^JaJmH sH tH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VB$vExLK_rw;Csl((|8G6\iĎp @J9X6ݳ׭W(cm;,@)$v|hu J q$›q. B˟TDFLƐaB~^] ?uN<;yÇ'~LV{(V/;=/x~B'<{OL@Is;7X S!0AfݢO8#B}u(Z،$c:ESGP~Ds w<4jg!Rtz+$ m߄6Il!Q] sZ[aQITmjYV` 6@"$ b ~ p""""">#$$ !#:8@0( B S ?.38=>EFKQZ`jknx )*/07_cdjkpq} %&+,67FHMNST]^ghrsxy "&'+,6<CDIJTUY[fgqrv{ #%+,56=>JKSXbcpt}~ $+ 33' "$@ ' " By%P%g/w9;e>9M]Vdi!y 5r @(pp p UnknownTEB LEGAL - FIGEN EKIZ CALLIG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)TahomaA$BCambria Math"qhfzgAzg2! ! !Sh243QHP ?]V2!xx Seri NoaDR PROMOSYON SATI^ FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q